Cosmogas

O firmieJeżeli chcielibyśmy sprawdzić w realnych warunkach, co to znaczy pojęcie „high- tech”, czyli przemysł zaawansowanych technologii, wystarczyłoby odwiedzić firmę Cosmogas, która od 50 lat rozwija najbardziej zaawansowane na świecie technologie wykorzystujące gaz do ogrzewania obiektów, w których człowiek przebywa oraz do ogrzewania wody, którą potrzebuje do celów higieny czy prowadzenia swojej działalności. Cosmogas to firma, która powstała dzięki pasji i nowatorskim pomysłom

Arturo Alessindriniego, który jako innowator i właściciel w jednej osobie, wraz z zespołem kreatywnych współpracowników od 1966 w Medola nad Adriatykiem rozwija ”kosmiczne” produkty, znane na świecie pod marką Cosmogas.
Cosmogas produkuje niskotemperaturowe, kondensacyjne kotły gazowe do ogrzewania obiektów o mocy od 14 do 2280 kW oraz gazowe, kondensacyjne podgrzewacze wody użytkowej (inaczej kotły) o mocy od 25 kW do 2280 kW mocy.

Urządzenia te nie są znane w Polsce, ale są obecne w wielu rozwiniętych krajach świata, takich jak USA, Chiny, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Południowa Afryka, Emiraty Arabskie i wielu innych. Cosmogas opiera swój rozwój na własnych patentach i samodzielnej produkcji kluczowych zespołów swoich kotłów i podgrzewaczy.

Natychmiastowe i bezpośrednie wytwarzanie c.w.u.
Koncepcja wykorzystania wymiennika pierwotnego RVC do podgrzewu wody użytkowej z wykorzystaniem kondensacji w dużych instalacjach powoduje, że wymiennik ten nie wymaga współpracy z podgrzewaczem pojemnościowym z wężownicą lub z wymiennikiem płytowym. Wystarczy skonstruować zestaw złożony z urządzenia lub kaskady urządzeń Aguadens 70 T i zasobnika wody Aquatank o pojemności obliczonej wg proporcji 1 kW = 1l.


Przykład: Aguadens o mocy 280 kW + Aguatank V= ok. 300 l - zestaw do natychmiastowego wytwarzania c.w.u z buforem.

Narzędzia dla projektantówCosmogas przywiązuje szczególną uwagę do prawidłowej analizy potrzeb klienta i inwestora. Projektanci i instalatorzy, a zwłaszcza projektanci są da niej kluczową grupą zawodową, gdyż definiują potrzeby klienta i sposób ich zaspokojenia w kontekście przepisów prawa, które zmieni się radykalnie od września 2018 r. Cosmogas wspiera inwestora i projektanta poprzez aplikację ACQUACALDA.TECH, służącą do obliczania rzeczywistego zapotrzebowania na c.w.u. zarówno dla potrzeb domowych, jak i sektora przemysłu.


Jest to cenne wsparcie dla projektantów w obliczaniu indywidualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę̨ użytkową̨ dla obiektów takich jak hotele, kempingi, budynki mieszkalne, szkoły, boiska do piłki nożnej, itp.


Aplikacja współpracuje z nową generacją oprogramowania dla architektów i projektantów pod nazwą BIM (Building Information Modeling).Normy UE a Polska

Dzisiaj i po 2018r.Potrzeba ochrony środowiska i podnoszenie efektywności procesów wytwarzania energii, w tym na cele grzewcze, jest nakazem chwili, gdyż jako ludzkość natrafiliśmy na bariery wzrostu, które nie znikną, dopóki realnie nie podejmiemy odpowiednich kroków. Unia Europejska przyjęła program 3x20, w ramach którego kraje członkowskie powinny do 2020 roku:
• zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych,
• zwiększyć o 20% wykorzystanie źródeł odnawialnych,
• zmniejszyć o 20% zużycie energii pierwotnej, głównie poprzez poprawę efektywności jej wytwarzania.

Ponieważ fundamentem Unii Europejskiej jest prawo, wydano odpowiednie przepisy w celu poprawy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych (Dyrektywa ErP), oznakowania charakterystyki cieplnej budynków i oznakowania efektywności energetycznej urządzeń grzewczych. Jeśli chodzi o te ostatnie to podzielono je na grupy (lots).

Urządzenia z grupy Lot1 już od września 2015 podlegają przepisom dyrektywy ERP. Od września 2018 r. przyjdzie kolej na urządzenia wchodzące w skład Lot2 (Rozporządzenie: EU 812/2013, EU 814/2013) czyli na podgrzewacze wody, zestawy, zasobniki c.w.u. i bufory.

ROSNĄCE ZNACZENIE PRODUKCJI C.W.U.
Podgrzewanie wody i innych cieczy jest trudnym i skomplikowanym pod każdym względem procesem. Rozwiązania w obiektach takich, jak:
• hotele, kampingi, budynki mieszkaniowe, szpitale
• restauracje i kawiarnie
• szkoły, centra sportowe, centra wellness, baseny i aquaparki
• myjnie samochodowe
• zakłady mięsne, gorzelnie, garbarnie
• przemysł, zwłaszcza spożywczy i farmaceutyczny
• gospodarstwa rolne i hodowlane
wymagają rozwiązań, w których w mniejszych lub większych ilościach, chwilowo lub ciągle podgrzewana jest woda lub inna ciecz. Potrzeba produkcji ciepłej wody systematycznie rośnie niemal we wszystkich obszarach życia i produkcji, co stanowi kluczowe zagadnienie dla inwestorów, projektantów i wykonawców instalacji wytwarzających ciepłą wodę użytkową (cwu). Tym bardziej skomplikowane, jeśli proces ten nie powinien odbywać się kosztem naszego środowiska naturalnego oraz powinien być tani.

Szkolenie Bongioanni Polska

asdf

×

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe