Etykiety energetyczne


Etykieta energetyczna została wprowadzona w celu umożliwienia Klientowi końcowemu pozyskania pełnej wiedzy o efektywności energetycznej urządzenia lub systemu ogrzewania, a tym samym zwiększenia jego świadomości co do posiadanego systemu w zakresie oszczędności energii. Etykieta zawiera informację o klasie energetycznej produktu, pokazaną za pomocą kolorowej skali efektywności sezonowej od A++ do G, oraz informacje dodatkowe, takie jak moc grzewcza i poziom hałasu.

Treść etykiety jest dostosowywana do każdego rodzaju produktu - od prostego urządzenia przeznaczonego wyłącznie do ogrzewania, aż do wieloźródłowych, kompleksowych systemów, obejmujących ogrzewanie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
Firma Bongioanni Polska wpiera swoich Klientów w doborze właściwego urządzenia oraz w procesie projektowania całego systemu grzewczego, jak również dostarcza wszelkie informacje niezbędne do kompleksowego i rzetelnego wywiązania się z obowiązków nałożonych przez nowe przepisy na dystrybutorów, instalatorów, serwisantów biorących udział w procesie sprzedaży każdego urządzenia grzewczego marki Bongioanni.

Etykieta dla kotła c.o.• logo lub nazwa dostawcy;
• nazwa handlowa dla bezpiecznej identyfikacji;
• symbol "tylko c.o.";
• wskazanie klasy sezonowej efektywności energetycznej dla c.o.;
• poziom hałasu wewnątrz;
• moc znamionowa.Etykieta dla systemu złożonego z kotła do produkcji C.O.i C.W.U. oraz systemu solarnego• logo lub nazwa dostawcy;
• nazwa handlowa dla bezpiecznej identyfikacji;
• symbole "tylko c.o." oraz „c.w.u.”;
• wskazanie klasy sezonowej efektywności energetycznej dla c.o i c.w.u.;
• podany profil obciążeń c.w.u.;
• obecność w systemie kolektorów słonecznych, zasobników ciepłej wody, urządzeń do regulacji temperatury lub dodatkowego urządzenia grzewczego.


Szkolenie Bongioanni Polska

asdf

×

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe