Cosmogas

... czyli patentyPierwotny wymiennik ciepła typu RVC (Radial Variable Circulation)
Rewolucyjna i opatentowana konstrukcja wymiennika ciepła, zbudowanego z trzech rzędów rur ze stali AISI z domieszką Tytanu, o przekroju od 18 do 16 mm, odpornych na związki chloru, wykonanych w technologii bez spawów, w kompozytowej obudowie.
Wymienniki tej opatentowanej konstrukcji pozwalają na wieloletnią eksploatację, wysoką sprawność 107%, dużą powierzchnię wymiany ciepła i pracę przy wysokim ciśnieniu roboczym do 11 bar.


Ekologiczny panik PREMIX
Wykonany ze stopu żelazochromu (Fecralloy) palnik charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury i stałą proporcją powietrza i gazu bez względu na moc. Zapewnia wysoką sprawność spalania, niską emisję zanieczyszczeń CO i NOx, pracę na gaz ziemny i LPG. Sercem palnika jest opatentowany system Premix, zapewniający głęboką modulację mocy.


System sterowania kotłem/wymiennikiem oraz kaskadą urządzeń
Urządzenia Cosmogas są wyposażone w autorskie oprogramowanie, zarządzające i optymalizujące pracę każdego pojedynczego lub wielomodułowego urządzenia grzewczego.


Urządzenia wielomodułowe i układy kaskad
Cosmogas produkuje gazowe, kondensacyjne urządzenia grzewcze o mocy od 15 do 280 kW do centralnego ogrzewania i ciepłej wody o nazwie Mydens oraz o mocy od 25,5 do 280 kW do wytwarzania c.w.u o nazwie Aguadens. Są to urządzenia wiszące o mocy od 25,5 kW do 57,5 kW lub wielomodułowe, stojące, o mocy od 57,5 do 280 kW. Urządzenia wielomodułowe Cosmogas w istocie są wertykalnymi kaskadami kotłów w zintegrowanej obudowie, o mocy od 99kW (1 moduł grzewczy) do 280 kW (4 moduły grzewcze), które mogą być zestawione w kaskady do 8 jednostek o sumarycznej mocy do 2240 kW.

Szkolenie Bongioanni Polska

asdf

×

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe