Aktualizacja zasad bezpieczeństwa

Polityka prywatności i cookies25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Niniejsza polityka prywatności opisuje dane osobowe gromadzone lub generowane (przetwarzane) w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryn internetowych Bongioanni Polska („Witryny”). Niniejsza Polityka określa sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników, przedstawia opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi i sposób kontaktu z Bongioanni Polska.
Zasady subskrypcji i ochrony danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Bongioanni Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bierutowskiej 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8952071342, REGON: 363722918, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602174.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@bongioanni.pl.3. Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.)
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
5. Administrator Twoich danych nie udostępnia ich osobom trzecim.
6. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
8. Masz prawo do wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych poprzez stronę użytkownikom.
10. Twoje dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Bongioanni Polska polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Bongioanni Polska.
Szkolenie Bongioanni Polska

asdf

×

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe