Dlaczego budować energooszczędnie?Celem budowania obiektów w systemie energooszczędnym jest zmniejszenie wydatków na ogrzewanie oraz ograniczenie emisji CO2 z nieodnawialnych źródeł energii. W naszej strefie klimatycznej jest to wręcz konieczne. Inwestycja taka podnosi koszty początkowe, ale z czasem redukuje koszty eksploatacji.
Dom energooszczędny, oprócz dobrej izolacji termicznej, ma także niskie zużycie paliw kopalnych (np. przez wykorzystanie paliw odnawialnych i odzysk energii z różnych innych źródeł). Należy rozważyć stosowanie różnych źródeł energii: kocioł kondensacyjny odbiera tzw. ciepło utajone, zawarte w parze wodnej ze spalin, kolektory słoneczne eliminują zużycie paliw nieodnawialnych, rekuperatory odzyskują ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń, a gruntowe wymienniki ciepła podnoszą temperaturę zasysanego powietrza wentylacyjnego, zapewniając wstępne podgrzanie powietrza w zimie, oraz chłodzenie latem.
Dodając układy solarne, można w okresie letnim obsłużyć instalację c.w.u, oraz przy większej ilości kolektorów wspomóc centralne ogrzewanie. Alternatywnym sposobem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i obniżenia kosztów ogrzewania jest zastosowanie pomp ciepła gdzie około 3/4 energii pobierane jest z powietrza lub gruntu.


Szkolenie Bongioanni Polska

asdf

×

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe