SzkoleniaSzkolenie autoryzacyjne dla firm instalacyjnych i serwisowych

Termin szkolenia: 24-25.04.2019 (2 pełne dni szkoleniowe)
Zagadnienia: Budowa kotłów grzewczych Bongioanni, Montaż urządzeń i podłączenie do instalacji grzewczych, Pierwsze uruchomienie (napełnianie, odpowietrzanie kotła i regulacja palnika), Częste błędy instalacyjne, Konserwacja i serwisowanie urządzeń grzewczych przy pomocy środków chemicznych Toptherm
Cena: 290,00pln netto z 1 noclegiem 410,00 pln netto
220,00 netto bez noclegu 330,00 pln netto
Ilość miejsc: 12


Opis szkolenia:
W celu stałego podnoszenia kwalifikacji firm instalacyjnych i serwisowych w zakresie budowy, obsługi i konserwacji oferowanych urządzeń, firma Bongioanni Polska otworzyła Laboratorium szkoleniowe, w którym prowadzi program szkoleniowy z dziedziny techniki grzewczej domowej i inwestycyjnej. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, wypełnij i wyślij Formularz kontaktowy.

Kolejne terminy szkoleń:
MAJ 2019
...........

Każde szkolenie ukończone jest wydaniem certyfikatu dla Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej, potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy do instalowania urządzeń grzewczych marki Bongioanni. Firma zostaje również wpisana do bazy firm instalacyjnych, polecanych przez Bongioanni Polska.


  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Bongioanni Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bierutowska 57-59, NIP 8952071342, REGON 363722918, KRS 0000602174 w celu umożliwienia kontaktu.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Wiem, że mogę w każdym czasie cofnąć swoją zgodę.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej w zakładce https://bongioanni.pl/polityka-bezpieczenstwa/, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  Szkolenie Bongioanni Polska

  asdf

  ×

  Zapraszamy do bezpośredniej współpracy firmy instalacyjne i biura projektowe